Selecteer een pagina

Wij zijn Qaas

Wij bieden quality as a service. Wees zeker van je kwaliteitsdocumenten en de opvolging van verbeteringen.

Overzicht in uw processen

Wij zien dat zorgondernemers en professionals gehinderd kunnen zijn in de dagelijkse praktijk als zij zorgen hebben over hun kwaliteitssysteem. Of over de manier en mate waarin zij vormgeven aan het kwaliteitskader. Inspectiebezoeken en de jaarlijks terugkerende externe audits zijn dan bekende stressoren.

Ons product

Het compact kwaliteits- en informatiemanagement systeem voor (kleinschalige) zorgorganisaties.

Dit systeem biedt houvast in de opvolging van uw:

01

Proces en documentbeheer, 12 kernprocessen

02

Incident- en verbetermeldingen, evaluatie en analyse

03

Jaarcyclus om de PDCA cyclus conform ISO 9001 principes in te richten

04

Beleids- en kwaliteitsdoelstellingen en prestatie indicatoren

Dr. Lelykade 257
2583 JZ Den Haag

+31 085 800 0057

Contact

Over ons

Goede zorg bieden, met een geoefend oog voor het geluk en welzijn van mensen! Zorgondernemers zetten zich hier dag en nacht voor in. Kwaliteit en methodiek horen daar ook bij.

Dr. Lelykade 257 2583 JZ Den Haag (Scheveningen)

+31 85 800 0057

Navigatie

Copyright qaas © 2021 alle rechten voorbehouden