Selecteer een pagina

Contact

Benieuwd hoe wij u goede zorg kunnen bieden of u hierbij kunnen ondersteunen? Bekijk hieronder de veelgestelde vragen of neem contact met ons op.

Voor wie?

Novire QAAS richt zich voor al op praktisch ingestelde zorgondernemers die hun kwaliteit en methodiek dicht bij het zorgproces willen organiseren.

Wat bieden we?

We bieden een compleet kwaliteit- en informatiesysteem, genaamd QMS dat methodisch houvast biedt. Wij begeleiden u op praktische wijze om uw documentatie te ordenen. U heeft daar niet alleen profijt van tijdens het werk, maar het voorziet u ook meteen in het aantoonbaar maken van uw kwaliteits- en beleidsproces.

Het gaat dan om De Plan Do Check Act cyclus op het gebied van de zorg, de organisatie en het systeem.

Wat leveren we?

Wij leveren een kwaliteits- en informatiesysteem dat zorginhoudelijk en methodisch aansluit bij uw zorg- en kwaliteitsproces.

Waarom en Waartoe? / oplossing

Wij zien dat zorgondernemers en professionals gehinderd worden in de dagelijkse praktijk als zij zorgen hebben over hun kwaliteitssysteem. Of over de manier en mate waarin zij vormgeven aan het kwaliteitskader. Inspectiebezoeken en de jaarlijks terugkerende externe audits zijn daarbij bekende stressoren.

Dr. Lelykade 257
2583 JZ Den Haag

+31 085 800 0057

Contact

Over ons

Goede zorg bieden, met een geoefend oog voor het geluk en welzijn van mensen! Zorgondernemers zetten zich hier dag en nacht voor in. Kwaliteit en methodiek horen daar ook bij.

Dr. Lelykade 257 2583 JZ Den Haag (Scheveningen)

+31 85 800 0057

Navigatie

Copyright qaas © 2021 alle rechten voorbehouden